تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
الهیات و معارف اسلامی 
ازاد مشهد 
 
خارج